Поточний номер

№ 1-2 (2022): Морський екологічний журнал
Опубліковано: 2022-12-23

Статті

Переглянути всі випуски

Назва видання: Морський екологічний журнал

Засновник видання: Державна установа «Інститут морської біології НАН України»

Рік заснування: 2018

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 23564-13404Р від 31.08.2018

ISSN: 1684-1557 (Print)

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі біологічних наук  відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).

Мови видання: українська, англійська, польська, румунська. 

Спеціальності: 091 «Біологія», 101 «Екологія»

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

У Морському екологічному журналі публікуються статті (оглядові, методологічні, експериментальні, дискусійні), короткі повідомлення та замітки за результатами наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем морської екології.

До публікації приймаються матеріали докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.