Поточний номер

№ 1-2 (2023): Морський екологічний журнал
Опубліковано: 2023-12-08

Статті

Переглянути всі випуски

Назва видання: Морський екологічний журнал.

Засновник видання: Державна установа «Інститут морської біології НАН України».

Рік заснування: 2002.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1179 від 11.04.2024 року

ISSN: 1684-1557 (Print).

Періодичність: 1-2 рази на рік.

Фахова реєстрація: журнал включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі біологічних наук  відповідно до Наказу МОН України від 26.11.2020 № 1471 (додаток 3).

Мови видання: українська, англійська, польська, румунська. 

Спеціальності: 091 «Біологія», 101 «Екологія».

Журнал індексується в міжнародній наукометричній базі даних Іndex Copernicus (Польща).

У Морському екологічному журналі публікуються статті (оглядові, методологічні, експериментальні, дискусійні), короткі повідомлення та замітки за результатами наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем морської екології.

До публікації приймаються матеріали докторів наук, кандидатів наук, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, а також осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.