Редакційна колегія

Головний редактор

Мінічева Галина Григорівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Відповідальний секретар

Демченко Наталія Анатолівна, кандидат біологічних наук, науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Члени редакційної колегії
Виноградов Олександр Костянтинович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Воробйова Людмила Вікторівна, доктор біологічних наук, професор, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Воровка Володимир Петрович, доктор географічних наук, доцент, Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького

Гаріап Пол, Nature Bureau Ltd (Великобританія)

Гучманідзе Арчіл Симон, доктор біологічних наук, консультаційна компанія «Нектон консалтінг» (Грузія)

Демченко Віктор Олексійович, доктор біологічних наук, старший дослідник, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Ємельянов Володимир Олександрович, доктор геолого-мінералогічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, ДУ “Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України”

Заморов Веніамін Веніамінович, кандидат біологічних наук, доцент, Одеський національний університет імені I. I. Мечникова

Іваниця Володимир Олексійович, доктор біологічних наук, професор, Одеський національний університет імені I. I. Мечникова

Квач Юрій Валерійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Михальов Юрій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Мончева Сніжана, доктор наук (Гідробіологія), професор, Інститут океанології Болгарської академії наук (Варна, Болгарія)

Оленін Сергій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, Інститут морських досліджень Клайпедського університету (Литва)

Сон Михайло Олегович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Тучковенко Юрій Степанович, доктор географічних наук, професор, Одеський національний екологічний університет

Худий Олексій Ігорович, доктор біологічних наук, доцент, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.