Мета та завдання

Метою наукового видання «Морський екологічний журнал» є оприлюднення результатів наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем морської екології.

Завдання Морського екологічного журналу:

- сприяння створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі екології;

- розширення наукового кругозору дослідників із профільних і суміжних областей знань, інформування широких кіл науковців і практиків про проблематику та передовий досвід різномасштабних досліджень;

- сприяння в налагодженні творчих зв'язків між різними науковими і виробничими колективами, залучення вчених і фахівців різних відомств до співпраці та кооперації для вирішення актуальних проблем у галузі морської екології та біології;

- активізація розвитку міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень проблем морської екології та біології.