ОСОБЛИВОСТІ СТАНУ МАКРОЗООБЕНТОСУ ТИЛІГУЛЬСЬКОГО ЛИМАНУ (ПІВНІЧНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я) У 2021 РОЦІ

Автор(и)

  • О.Ю. Варігін

DOI:

https://doi.org/10.47143/1684-1557/2023.1-2.1

Ключові слова:

макрозообентос, Тилігульський лиман, північне Причорномор’я

Анотація

Визначено видовий склад та кількісні характеристики макрозообентосу Тилігульського лиману, розташованого в північному Причорномор’ї за 60 км на північний схід від міста Одеси. Матеріал зібрано в травні та вересні 2021 року на 17 станціях, розташованих у вигляді розрізів, що проходили з одного берега лиману до іншого. Навесні 2021 року в складі угруповання макрозообентосу Тилігульського лиману виявлено 20 видів безхребетних, що належать до таких таксонів: Polychaeta – 4 види, Cumacea – 1, Isopoda – 2, Amphipoda – 5, Gastropoda – 2, Bivalvia – 5, Chironomidae – 1. Частки різноногих ракоподібних та двостулкових молюсків становили по 25% від усіх виявлених видів. Найбільш значущим фактором, що визначає видове розмаїття та кількісний розвиток макрозообентосу лиману, була глибина мешкання безхребетних, яка на різних станціях коливалася від 1,5 до 13,5 м. Ключовими видами угруповання макрозообентосу Тилігульського лиману були двостулкові молюски Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789) та Abra segmentum (Recluz, 1843). Навесні 2021 року середня чисельність M. lineatus складала 25385±6803 екз.·м-2, що становило 80,4% від загальної чисельності всього макрозообентосу, а середня біомаса – 8525±1042 г·м-2 (75,2%). На станції, розташованої біля виходу каналу, що з’єднує лиман із морем, вперше виявлено інвазійний вид двостулкових молюсків Arcuatula senhousia (Benson, 1842). Цей вид-опортуніст може становити серйозну загрозу розвитку місцевого двостулкового молюска Mytilaster lineatus. Осінні збори 2021 року показали суттєве скорочення кількісних параметрів донних безхребетних у порівнянні з весняним. На окремих ділянках лиману заморні явища призвели до тотальної загибелі всіх донних організмів. Загалом в рамках досліджень 2021 року видове багатство макрозообентосу Тилігульського лиману зменшилося втричі в порівнянні з 1970–1980 роками.

Посилання

Александров Б.Г. Проблема переноса водных организмов судами и некоторые подходы к оценке риска новых инвазий. Морской экологический журнал. 2004. Т. 3. № 1. С. 5–17.

Болтачева Н.А. Обнаружение нового вида-вселенца Streblospio gynobranchiata Rice et Levin, 1998 (Polychaeta: Spionidae) в Черном море. Морской экологический журнал. 2008. Т. 7, № 4. С. 12.

Варигин А.Ю. Современное состояние поселений Lentidium mediterraneum в прибрежных районах северо-западной части Черного моря. Наукові записки Тернопiльского державнго педагогічнрго університету. Серія Бiологія 2005. № 4(27). С. 32–34.

Гринбарт С.Б. Зообентос лиманов северо-западного Причерноморья и смежных с ними участков моря : автореф. дис... д-ра биол. наук. Одесса, 1967. 52 с.

Гринбарт С.Б. К изучению зообентоса Тилигульского лимана и его кормовых ресурсов. Одесский госуниверситет. Сборник биологического факультета. 1953. № 4. C. 85–105.

Киселева М.И. Многощетинковые черви (Polychaeta) Черного и Азовского морей. Апатиты : Изд-во КНЦ, 2004. 415 с.

Лиманы Северного Причерноморья / В.С. Полищук и др.; ред. О.Г. Миронова. Киев : Наукова думка, 1990. 201 с.

Мороз Т.Г. Макрозообентос лиманов и низовьев рек северо-западного Причерноморья. Киев : Наукова думка, 1993. 188 с.

Мороз Т.Г., Алексенко Т.Л., Борткевич Л.В. Бентос Тилигульского лимана. Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 4. С. 31–35.

Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. Москва : Мир, 1992. 181 с.

Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических исследованиях. Москва : Наука, 1982. 287 с.

Старушенко Л.И., Бушуев С.Г. Причерноморские лиманы Одесщины и их рыбохозяйственное использование. Одесса : Астропринт, 2001. 152 с.

Тучковенко О.А., Синегуб И.A. Характеристика макрозообентоса Тилигульского лимана. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан, проблеми водного та екологічного менеджменту та шляхи їх вирішення”. Одеса : ОДЕКУ, 2014. C. 46–48.

Тучковенко Ю.С., Адобовский B.B., Тучковенко O.A. Современный гидрологический режим и динамика вод Тилигульского лимана. Український гідрометеорологічний журнал. 2011. № 9. С. 192–209.

Тучковенко Ю.С., Кушнір Д.В. Моделювання вітрової циркуляції вод у Тилігульському лімані. Вісник Одеського державного екологічного університету. 2013. № 16. С. 149–158.

Улізко І.В. Молюски зообентосу пониззя Тилігульського лиману. Вісник ОНУ. 2003. № 8(6). С. 82–88.

Micu D. First record of Musculista senhousia (Benson in Cantor 1842) from the Black Sea. Abstracts of International Symposium of Malacology, Sibiu, Romania (19–22 august 2004). Sibiu, 2004. P. 47.

Mistri M. Ecological characteristics of the invasive Asian date mussel Musculista senhousia in the Sacca di Goro (Adriatic Sea, Italy). Estuaries. 2002. Vol. 25(3). P. 431–440.

Mistri M. Effect of Musculista senhousia mats on clam mortality and growth: much ado about nothing? Aquaculture. 2004. Vol. 241. P. 207–218.

Radashevsky V.I., Selifonova Zh.P. Records of Polydora cornuta and Streblospio gynobranchiata (Annelida, Spionidae) from the Black Sea. Mediterranean Marine Sciences. 2013. Vol. 14(2). P. 261–269.

Varigin O.Yu. Influence of river runoff and change in salinity on the composition of coastal fouling community of the northwestern part of the Black Sea. Hydrobiological Journal. 2021. Vol. 57(1). P. 18–26.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08