ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ РОЗРАХУНКУ ПЕРВИННОЇ ПРОДУКЦІЇ ЧОРНОГО МОРЯ ПО КОНЦЕНТРАЦІЇ ХЛОРОФІЛУ В ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ, ІНТЕНСИВНОСТІ СОНЯЧНОЇ РАДІАЦІЇ І ТЕМПЕРАТУРІ

Автор(и)

  • I. В. Ковальова

Ключові слова:

первинна продукція, хлорофіл а, інтенсивність сонячної радіації, Чорне море

Анотація

Приведені результати порівняння інтегрованої по глибині добової первинної продукції, розрахованої із застосуванням п'яти алгоритмів. Алгоритми включали інформацію про концентрацію хлорофілу в поверхневому шарі, інтенсивності фотосинтетичний активної радіації, температурі і глибині евфотічеськой зони. Для аналізу алгоритмів використані три бази даних. Одна включала супутникові дані, дві інших - дані, одержані при вимірюваннях продукції методом імітації світлових умов і in situ. Результати розрахунків, одержані із застосуванням п'яти алгоритмів усередині кожної бази даних, порівнювалися між собою і з експериментальними даними. Аналіз алгоритмів, що розрізняються по структурі і складності , приводить до відносно малих відмінностей первинної продукції, розрахованої по концентрації хлорофілу в поверхневому шарі, кількості сонячної радіації і температури. Показаний високий рівень зі ставності модельних розрахунків із зміряними даними, крайні відмінності між величинами знаходилися в межах 2 – 3 разів. Середні значення інтегральної добової продукції, розраховані по алгоритмах, на 10 – 30 % менше, ніж зміряні методом імітації світлових умов і in situ. Виявлені сильні і слабкі сторони моделей, що дозволяють вибрати найзручніші алгоритми для розрахунку первинної продукції в Чорному морі.

Посилання

Ведерников В. И. Первичная продукция и хлорофилл В Черном море в летне-осенний период.// М. Е. Виноградов, М. В. Флинт. Структура и продукционные характеристики планктонных сообществ Черного моря. - М: Наука, 1989. – С. 65 – 83.

Ведерников В. И. Особенности распределения первичной продукции и хлорофилла в Чёрном море в весенний и летний периоды / М. Е. Виноградов. Изменчивость экосистемы Чёрного моря: естественные и антропогенные факторы. – M: Наука, 1991. – C. 128 – 147.

Финенко З. З., Крупаткина Д. К. Первичная продукция в Чёрном море в зимне-весенний период // Океанология. – 1993. – 33, вып. 1. – С. 97 – 104.

Финенко З. З., Суслин В. В., Чурилова Т. Я. Региональная модель для расчёта первичной продукции Чёрного моря с использованием данных спутникового сканера цвета SeaWiFS // Морск. экол. журн. – 2009. – 8, №1. – С. 81 – 106.

Финенко З. З., Т. Я. Чурилова, Ли Р. И. Вертикальное распределение хлорофилла и флуоресценции в Чёрном море // Морск. экол. журн. – 2005. – 4, №1. – С. 15 – 45.

Финенко, З. З., Чурилова Т. Я., Сосик Х. М. и др. Изменчивость фотосинтетических параметров фитопланктона в поверхностном слое Чёрного моря // Океанология. – 2002. – 42, вып. 1. – С. 60 – 75.

Antoine D., Мorel A. Oceanic primary production1. Adaptation of a spectral light-photosynthesis model in view of application to satellite chlorophyll observations // Global Biogeochemical Cycles. – 1996. – 10. – C. 43 – 55.

Balch W. M., Evans J., Brown G. et al. The remote sensing of ocean primary production: use of new data compilation to test satellite algorithms // J. Geophys. Res. – 1992. – 97 (C2). – P. 2279 – 2293.

Behrenfeld M., Falkowski P. A consumer’s guide tophytoplankton primary productivity models // Lim-nol. Oceanogr. – 1997. – 42, 7. – P. 1479 – 1491.

Behrenfeld M., Falkowski P. Photosynthetic ratesderived from satellite-based chlorophyll concentra-tion // Limnol. Oceanogr. – 1997. – 42, 1. – P. 1 –20.

Campbell J., Antoine D., Armstrong R. et al. Comparison of algorithms for estimating ocean primary production from surface chlorophyll, temperature, and irradiance // Global Biogeochemical Cycles. – 2002. – 16, 3. – P. 9,1 – 9,15.

Carr M – E., Friedrichsw M. A., Schmeltz M. et al. A comparison of global estimates of marine primary production from ocean color // Deep-Sea Res. II. – 2006. – 53. – P. 741 – 770.

Eppley R., Stewart E., Abbott M., Heyman U. Estimating ocean primary production from satellite chlorophyll: introduction to regional differences and statistics for the Southern California Bight // J.Plankton Res. – 1985. – 7. – P. 55 – 70.

Falkowski P. G. Light-shade adaptation and assimilation numbers // J. Plankton Res. – 1981. – 3. – P.203 – 216.

Fitzwater S. E., Knauer G. A., Martin J., H. Metal contamination and its effect on primary production measurements // Limnol. Oceanogr. – 1982. – 27. – Р. 544 – 551.

Longhurst A., Sathyendranath S., Platt T., Caverhill C. An estimate of global primary production in the ocean from satellite radiometer data // J. Plankton Res. – 1995. – 17, 6. – P. - 1245 – 1271.

Platt T., Sathyendranath S. Estimators of primary production for interpretation of remotely sensed data on ocean color // J. Geophys. Res. – 1993. – 98. – P. 14561 – 14567.

Platt T., Caverhill C., Sathyendranath S. Basin-scale estimates of primary production by remote sensing: The North Atlantic // J. Geophys. Res. –1991. – 96 (C8). – P. 15147 – 15159.

Richardson K. Comparison of 14C primary production determinations made by different laboratories // Mar. Ecol. Progr. Ser. – 1991. – 72. – P. 189 –201.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-24