МЕЙОБЕНТОС ЧОРНОГО МОРЯ В АНОМАЛЬНИХ КЛІМАТИЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • Л.В. Воробйова
  • В.М. Большаков

DOI:

https://doi.org/10.47143/1684-1557/2023.1-2.3

Ключові слова:

Чорне море, північно-західний шельф, мейобентос, кліматичні аномалії

Анотація

Наведено результати аналізу багаторічних досліджень мейобентосу північно-західного шельфу Чорного моря (1994–1999 та 2005–2015 рр.). Показано, що формування мейобентосного угруповання залежить не тільки від таких факторів середовища, як тип субстрату, солоність, кисневий режим і глибина. На формування його якісних і кількісних характеристик впливають також періодичні зміни кліматичних умов. Ці зміни пов’язані зі зміною процесів, що відбуваються в приповерхневих шарах морських акваторій. У статті розглянуто динаміку показників мейобентосу за 15 років у північно-західній частині Чорного моря (Одеський район). Враховано температуру поверхневих шарів води, динаміку опадів, стік р. Дніпро. Описана міжрічна динаміка загальної чисельності мейобентосу та окремих його великих таксонів (Foraminifera, Harpacticoida, Polychaeta). Отримані дані свідчать, що для років з аномальними кліматичними умовами характерні максимальні показники, співвідношення нематода-копепод зростає, при цьому загальна кількість мейобентосу зростає, а біомаса зменшується. Метою цієї статті є опис формування кількісних показників мейобентосного угруповання в аномальних кліматичних умовах. Проведені нами багаторічні спостереження за формуванням мейобентосу показали, що в умовах хронічного постійного антропогенного впливу видове різноманіття мейобентосу ПЗЧМ різко скорочується, спостерігається домінування основних груп (форамініфер і нематод).

Посилання

Carman K.R., Fleeger J.W., Pomarico, S.M. Response of a benthic food web to hydrocarbon contamination. Limnology and Oceanography. 1997. № 42. Рp. 561–571.

Coull B.C. Role of Meiofauna in estuarine softbottom habitats. Australian Journal of Ecology. 1999. № 24. Рp. 327–343.

De Troch M., Fiers F., Vincx M. Niche segregation and habitat specialization of harpacticoid copepods in a tropical seagrass bed. Marine Biology. 2002. Vol. 142. № 2. Рp. 345–355.

Гаркавая Г.П., Богатова Ю.И. Источники эвтрофирования. Северо-западная часть Черного моря: биология и экология. Kиев : Наукова думка, 2006. С. 59–60.

Gerlach S.A. Food-chain relationships in subtidal sylty sand marine sediments and the role of meiofauna in stimulating bactеrial productivity. Oecologia. 1978. № 33. Рз. 55–70.

Lee W.Y., Zhang X.K., Van Baalen C., Arnold C.R. Feeding and reproductive performance of the harpacticoid Tisbe carolinensis (Copepoda, Crustacea). Marine Ecology Progress Series. 1985. № 24. Рp. 273–279.

Нестерова Д.А., Снигирева А.А. Общая характеристика фитопланктона. Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали : монография / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. Одесса : Астропринт, 2017. С. 11–22.

Одум Ю. Экология. Т. 1. Москва : Мир, 1986. 328 с.

Raffaelli D.G., Mason C.F. Pollution monitoring with meiofauna using the ratio of nematodes to copepods. Marine Pollution Bulletin. 1981. Vol. 12. № 5. Рp. 158–163.

Vorobyova L.V, Kulakova I.I. Contemporary state of the meiobenthos in the western Black Sea. Odessa : Astroprint, 2009. 126 р.

Воробьева Л.В. Мейобентос украинского шельфа Черного и Азовского морей. Киев : Наукова думка, 1999. 300 с.

Vorobyova L.V. Influence of abiotic factors on the abundance of Foraminifera in the Odessa Sea Region (Black Sea). Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment. 2021. Vol. 27. № 1. Рp. 66–77.

Vorobyova L.V. The role of environmental factors in the formation of temporary meiofauna in the Odessa Sea Region of the Black Sea. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного унівеситету. Серія: Біологія. 2021. Т. 81. № 1–2. С. 39–45.

Vorobyova L.V., Kulakova I.I., Bondarenko A.S., Portyanko V.V., Uzun E.E. Meiofauna of the periphytal of the Odessa coast. Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment. 2016. Vol. 22. № 1. Рp. 60–73.

Контактные зоны Черного моря: мейофауна литоконтура северо-западного шельфа / Л.В. Воробьева и др. Одесса : Фенікс, 2019. 196 с.

Одесский регион Черного моря: гидробиология пелагиали и бентали : монография / Л.В. Воробьева, И.И. Кулакова, И.А. Синегуб и др. ; отв. ред. Б.Г. Александров. Одесса, 2017. 324 с.

Warwick R.M. The nematode/copepod ratio and its use in pollution ecology. Marine Pollution Bulletin. 1981. Vol. 12. № 10. Рp. 329–333.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-08