СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ВЗАЄМОДІЄЮ ДЕЛЬФІНІВ ІЗ ТРАЛОВИМИ ПРОМИСЛОВИМИ СУДАМИ У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ЧОРНОГО МОРЯ У 2018–2021 рр.

Автор(и)

  • С.Г. Бушуєв

DOI:

https://doi.org/10.47143/1684-1557/2022.1-2.1

Ключові слова:

дельфіни, афаліна, білобокий дельфін, північно-західна частина Чорного моря, шпрот, траловий лов

Анотація

Здійснення тралового промислу шпроту європейського Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) у північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) з кінця 1970-х років викликало виникнення особливої форми протокооперативної взаємодії дельфінів з рибальськими судами, при якій тварини використовують технологічні втрати та викиди риби під час проведення тралових операцій. Для живлення дельфінів найбільш важливим є момент вибірки тралу, коли найбільша кількість тварин збирається біля судна для збору травмованої риби. Візуальні спостереження за дельфінами з борту промислових судів проводились у 2018–2019 рр. та у 2021 р. під час виконання 184 тралових операцій. За період спостережень у місцях ведення лову шпроту відзначено присутність двох видів дельфінів, представлених чорноморськими підвидами – білобокого дельфіна Delphinus delphis ponticus (Barabasch-Nikiforov, 1935) та афаліни Tursiops truncatus ponticus (Barabasch-Nikiforov, 1940). Випадків виявлення звичайної морської свині (чорноморської) Phocoena phocoena relicta (Abel, 1905) не зареєстровано. Частка білобокого дельфіна від кількості всіх зареєстрованих тварин становила 82,8 %, афаліни – 17,2 %. Присутність дельфінів під час вибірки трала відзначено в 65,2 % випадків спостережень. Зі 120 зареєстрованих випадків взаємодії дельфінів з траловими судами у 83 (69,2 %) було відзначено білобокі дельфіни, у 20 (16,7 %) – афаліни та у 17 (14,1 %) – одночасно білобокі дельфіни і афаліни. Всього в одновидових групах було відзначено 1035 білобоких дельфінів та 170 афалін, при підходах тварин обох видів – 189 білобоких дельфінів та 85 афалін. Середня кількість білобоких дельфінів в групі становила 12,2, афалін – 6,9 особин. За період спостережень зареєстровано один випадок загибелі білобокого дельфіна у тралі. Можна констатувати, що живлення дельфінів біля тралових суден у ПЗЧМ нині є нормою. Незважаючи на потенційну небезпеку загибелі в знаряддях лову, очевидно, що вигода від взаємодії з траловими судами для них є більш істотною. Порівняно з початком 2000-х рр., на тлі значного зниження інтенсивності промислу шпроту в ПЗЧМ, частота взаємодії дельфінів з тралами зросла вдвічі, а середня величина груп збільшилася у 2,6 рази для білобоких дельфінів та майже втричі для афалін.

Посилання

Б иркун А.А. мл., Кривохижин С.В. Современное состояние и причины угнетения популяций черноморских дельфинов. Сообщение 2. Антропогенные лимитирующие факторы. Вестник зоологии. 1996. 4–5. С. 53–59.

Б ушуев С.Г. Истощение кормовой базы как фактор, лимитирующий численность черноморских дельфинов. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование ресурсов шельфа. 2000. С. 437–452.

Б ушуев С.Г., Савусин В.П. Наблюдения за дельфинами с промысловых судов при ведении тралового лова шпрота в северо-западной части Черного моря. Морские млекопитающие Голарктики. Москва, 2004. С. 113–116.

Б ушуєв С.Г., Фіногенов О.Л. Зустрічі китоподібних в територіальних водах і економічній зоні України в північно-західній частині Чорного моря в 2018–2019 рр. Матеріали до Атласу ссавців України. Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Київ, 2021. С. 10–14.

Г улак Б.С., Леончик Є.Ю., Чащин О.К. Сучасний стан популяцій основних об’єктів українського промислу в Чорному морі. Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології: матеріали XIII міжнар. іхтіологічної наук.–практ. конф., м. Харків, 17–19 вересня 2020 р. Харків, 2020. С. 59–68.

Домашенко Г.П., Михайлюк А.Н., Чащин А.К., Шляхов В.А., Юрьев Г.С. Современное состояние промысловых стад анчоуса, ставриды, шпрота и мерланга в Черном море. Океанологические и рыбохозяйственные исследования Черного моря. Москва, 1985. С. 87–100.

К ривохижин С.В., Биркун А.А. мл. Спектр питания китообразных в Черном море. Морской экологический журнал. 2009. VIII(4). С. 67–78.

Т омилин А.Г. Звери СССР и прилежащих стран. Китообразные. Москва, 1957. 756 с.

Фрейман С.Ю. Дельфины Черного моря. Симферополь, 1951. 29 с.

Birkun A., Krivokhizhin S., Goldin E., Pavlov V., Artov A., Suremkina A., Shibanova O., Goldin P., Stanev T., Mikhailov K., Petkov M., Komakhidze A., Mazmanidi N., Burchuladze M., Goradze I., Komakhidze G., Baumgaertner W., Siebert U., Wuenschmann A., Holsbeek L., Ali B., Joiris C. Cetacean by-catches and strandings along the north, west, and east coasts of the Black Sea in 1997-1998. European research on cetaceans – 13: Proc. 13th Annual Conf. European Cetacean Society, Valencia, Spain, 5-8 Apr 1999. Valencia, 1999. P. 81.

Birkun A.Jr, Northridge S.P., Willsteed E.A., James F.A., Kilgour C., Lander M., Fitzgerald G.D. Studies for Carrying Out the Common Fisheries Policy: Adverse Fisheries Impacts on Cetacean Populations in the Black Sea. Final report to the European Commission, Brussels, 2014. 347 p.

H ulak B.S., Bushuiev S.G., Savenko О.V. Dolphins’ interactions with fishing trawls in the northwestern Black Sea. Конференція молодих дослідників-зоологів – 2018: тези доповідей, м. Київ, 14-15 листопада 2018 р. Київ, 2018. С. 8.

K rivokhizhin S.V., Birkun A.A., Jr., Nessonova J.V. Prey species of Black Sea cetaceans. European research on cetaceans – 14: Proc. 14th Annual Conf. European Cetacean Society, Cork, Ireland, 2–5 April 2000. ECS, Rome. P. 229.

Pavlov V., Artov A., Zhuravleva T. Impact of fishing on Black Sea dolphins off the Crimea coasts. I International Symp. on Marine Mammals of the Black Sea: Proc., Istanbul, Turkey, 27–30 June 1994. Istanbul, 1996. P. 41–43.

STE CF (Scientific Technical and Economic Committee for Fisheries). Stock assessments in the Black Sea. Publications Office of the European Union. Luxembourg, 2017. 498 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-23