ЩОДО ЗНАХІДОК ХВОСТАТИХ ЗЕМНОВОДНИХ (AMPHIBIA, CAUDATA) В ОЛЕШКІВСЬКИХ ПІСКАХ ТА ВПЛИВУ АРИДИЗАЦІЇ КЛІМАТУ І ЗМІН РІВНЯ ЧОРНОГО МОРЯ НА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

  • Є.Г. Роман Національний природний парк «Олешківські піски»
  • О.Є. Маркауцан Національний природний парк «Білобережжя Святослава»
Ключові слова: тритони, аридизація, рівень моря

Анотація

Представлена інформація про поширення хвостатих земноводних тритона звичайного Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) та тритона дунайського Triturus dobrogicus (Kiritzescu, 1903) в Олешківських пісках (Нижнє Придніпров’я, Україна). На цей процес впливають різноманітні чинники: у межах всього Олешшя – аридизація клімату і викликане нею висихання прісних водойм; у західній частині регіону (зокрема, на Кінбурнському пів- острові) – підвищення рівня моря та, як наслідок, осолонення прісних водойм.

Посилання

1. Конников, Е.Г., и О.Г. Лиходедова. 2009. Глобальные и региональные факторы колебаний уровня Черного моря за последние два столетия и предсказание его изменения как основа геодинамической модели береговой зоны. Гео¬логия и полезные ископаемые мирового океана 4: 124–133.
2. Котенко, Т.И. 1977. «Герпетофауна Черноморского заповедника и прилежащих территорий» Вестник зоо¬логии 2: 55–66.
3. Роман, Є.Г. 2018. Знахідки тварин «Червоної книги» на Півдні України. В Матеріали до 4-го видання Черво¬ної книги України. Тварнний світ. Київ.
4. Сурядна, Н.М., и С.С. Полетич. 2018. «Видовий склад та популяційна екологія амфібій Херсонсь¬кої області»: Х Міжнародна інтернет-конференція «Cоціальні та екологічні технології: актуальні про-блеми теорії і практики». Мелітополь, Січень 24–26.
Опубліковано
2020-08-28