НЕЩОДАВНО ВІДКРИТІ ТА НЕКОДИФІКОВАНІ МОРСЬКІ ОСЕЛИЩА ПРИБІЙНОЇ ЗОНИ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

  • М.О. Сон Інститут морської біології Національної академії наук України
  • О.В. Кошелев Інститут морської біології Національної академії наук України
Ключові слова: оселища, прибійна зона, класифікація, Чорне море

Анотація

Некодифіковані морські оселища прибійної зони Північно-Західної частини Чорного моря та прилеглихтериторій були інвентаризовані. В результаті досліджень ідентифіковано 17 нових оселищ: «Чорноморськасупралітораль скель з морськими Diptera», «Виходи прісної води на скелях», «Cупраліторальні водойми на кар-рових полях», «Чорноморська ракуша з ракоподібними в медіоліторалі», «Чорноморський медіоліторальнийгравій з Donacilla cornea and Saccocirrus papillocerus», «Чорноморські медіоліторальні гранули з Saccocirruspapillocerus», «Чорноморське багатовидове угруповання в смузі штормових викидів», «Diptera и Enchytraeidae в смузі штормових викидів», «Чорноморські медіоліторальні піски з Pontogammarus maeoticus та двостулковимимолюсками», «Mедіоліторальні піски з Enchytraeidae», «Водойми з морською фауною, що довготривало знахо-дяться на піщаному пляжі», «Прісноводні струмки на піщаних пляжах та асоційовані водойми», «Чорноморськім’які скали з норами Barnea candida», «Чорноморські інфраліторальні піски з ракоподібними», «Чорноморськийокатаний кругляк в субліторалі з Mytilaster», «Чорноморські інфраліторальні жорсткі седименти з Rhodophyta»,«Скупчення відмерлих вищих рослин в інфраліторалі». Деякі з них охоплені менш деталізованими “Бернськими”оселищами “A2.2: Littoral sand and muddy sand”; “Bern” habitat “A3: Infralittoral rock and other hard substrata”;“Bern” habitat “A5: Sublittoral sediment”. Виділені оселища відносно добре охоплені заповідними територіями,за винятком тих, що асоційовані з м’якими скелями. Створення заповідних територій, що охоплюють такі ланд-шафти, необхідно в районі між м. Чорноморськ та Тилігульським лиманом.

Посилання

1. Арнольди, Л.В. 1949. Материалы по количественному изучению зообентоса Черного моря. 2. Каркинитский залив. Труды Севастопольской биологической станции 7: 127–192.
2. Evans, D. 2012. The EUNIS habitats classification – past, present and future. Revista de Investigación Marina, AZTI-Tecnalia 19(2): 28–29.
3. Линецкий, Б.Г., и М.О. Сон. 2016. Морфометри¬ческие показатели двух черноморских популяций Donacilla cornea (Poli, 1791). Науковий вісник Ужго¬родського університету 40: 67–69.
4. Прошляков, Б.К., и В.Г. Кузнецов. 1991. Литология. Москва : Недра.
5. Сон, М.О. 2015. Супралиторальные местообитания северо-западной части Черного моря. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного універси¬тету 64(3-4): 616–619.
6. Son, M.O., and A.V. Koshelev. 2009. About new records of rare species Donacilla (Mollusca, Bivalvia) and Ophelia bicornis in the Black Sea intertidal zone. Vestnik Zoologii 48(2):189.
7. European Environment Agency. 2019. EUNIS habitat type hierarchical view. URL: https://eunis.eea.europa.eu/ habitats-code-browser.jsp.
Опубліковано
2020-08-28