Цілі та проблематика

Програмні цілі: публікація результатів наукових досліджень з фундаментальних і прикладних проблем  структури і функціонування морських екосистем, оглядових і дискусійних статей. 

Метою журналу «Морський екологічний журнал» є висвітлення результатів наукових пошуків дослідників у галузі природничих наук.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі природничих наук;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень природничої науки;

– сприяти розширенню зв'язків Інституту морської біології НАН України з науковими та освітніми спільнотами.